30.11.2004

Vismændene bakker op om regeringens finanspolitik


I en kommentar til den nye rapport fra Det Økonomiske Råd siger finansminister Thor Pedersen:

”Jeg er tilfreds med at vismændene konstaterer, at opsvinget er i gang og vil fortsætte ind i 2005 og 2006, samt at ledigheden falder – det viser, at Forårspakken var flot timet og var nødvendig for at sikre det ønskede fald i ledigheden - at betalingsbalanceoverskuddene er tiltagende, at beskæftigelsen stiger, og at der er de nødvendige overskud på de offentlige finanser."


"Jeg noterer ligeledes med tilfredshed, at vismændene bakker op om regeringens finanspolitik, som den er formuleret i fremskrivningen til 2010, og som er regeringens finanspolitik. Her er de grundlæggende elementer styrket beskæftigelse og styr på de offentlige udgifter.”

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer