10.12.2004

Elsam og DONG fusionerer


Der er i dag indgået aftale om at fusionere Elsam og DONG.

Der er enighed om følgende vilkår for fusionen:

• Fusionen sker på grundlag af en værdi af Elsam på 28 mia.kr. og en værdi af DONG på 21 mia.kr., ekskl. værdien af DONGs aktier i Elsam.

• Elsam anerkender DONG som aktionær i Elsam.

• I tilknytning til fusionen etableres et holdingselskab, der skal besidde ikke under 50,1 pct. af aktiekapitalen og stemmerne i det fusionerede selskab. Holdingselskabet skal ejes med mere end 50 pct. af staten og mindst 25 pct. af de nuværende Elsam aktionærer.

• Selskabet skal have et fælles navn

• Selskabets vedtægtsmæssige hjemsted skal være Fredericia Kommune.

• Det er som led i fusionen aftalt, at DONG tilbyder at købe de aktier, som aktionærer i Elsam har erhvervet ved udnyttelse af forkøbsretsproceduren fra det såkaldte ”Hobro-konsortium” svarende til knapt 16 pct. af aktierne i Elsam. Købesummen udgør 930 kr. pr. aktie à 100 kr.


Der udestår fortsat drøftelse af en række forhold vedrørende fusionen. Disse vil blive afklaret snarest muligt.

Fusionen er betinget af bl.a. konkurrencemyndighedernes godkendelse.

I forbindelse med transaktionen er Elsam blevet rådgivet af Dresdner Kleinwort Wasserstein og Danske Bank samt Gorrissen, Federspiel, Kierkegaard. DONG er blevet rådgivet af Carnegie og Finansministeriet er blevet rådgivet af NM Rothschild & Sons Ltd.


 

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer