21.12.2004

Klare mål for Finansministeriet i 2005


Finansministeriet har fastsat en række klare mål for brugerrettede opgaver i 2005. Målene indgår i ministeriets effektiviseringsstrategi og er en udmøntning af regeringens mål om, at der skal opstilles klare mål for alle brugerrettede opgaver i staten.


De klare mål består af en politik for klare mål samt konkrete klare mål for Finansministeriet for 2005.

Formålet med at opstille klare mål for brugerrettede opgaver er at skabe størst mulig åbenhed om, hvad borgere og virksomheder kan forvente af service og betjening. Samtidig ønsker Finansministeriet at sikre fokus på brugerne af Finansministeriets ydelser.

De klare mål for 2005 dækker alle Finansministeriets institutioner og omfatter såvel koncernfælles mål som specifikke mål for den enkelte styrelse. Der vil gradvis ske en udbygning af de klare mål i de kommende år.

Der vil blive fulgt op på, om ministeriet lever op til de opstillede mål årligt. Opfølgningen offentliggøres på Finansministeriets hjemmeside senest ved udgangen af april måned 2006.

For at læse Finansministeriets politik for klare mål samt konkrete klare mål - klik her.

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer