07.10.2004

Kom til Kulturnat i Finansministeriet

Fredag den 8. oktober slår Finansministeriet dørene op for alle interesserede med et Kulturpas*. Fra kl. 18.00 – 23.00 viser arkitekter fra Slots- og Ejendomsstyrelsen rundt i Den Røde Bygning, ”Kancellibygningen”.

01.10.2004

Pengene til ældrepakken anvendt til formålet

En ny undersøgelse dokumenterer, at kommunerne har anvendt den halve milliard kr. årligt, som regeringen afsatte fra finansloven for 2002 og frem, til et generelt løft på ældreområdet i forbindelse med indførelsen af frit valg.
Undersøgelsen viser, at kommunerne har løftet udgifterne med en halv milliard kr. på ældreområdet i forlængelse af ældrepakken. De kommunale budgetter for 2004 tyder endvidere på, at kommunerne har fortsat gennemførelsen af ældrepakken.

26.08.2004

Offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse, august 2004

I forbindelse med offentliggørelsen af Økonomisk Redegørelse, august 2004, udtaler Finansminister Thor Pedersen:
”Dansk økonomi er i fremgang. Ledig­he­den er begyndt at falde, og beskæf­tigelsen er steget. Skattenedsættelserne og Forårspakken var og er et nødvendigt spark til det begyndende opsving. Det er primært det private forbrug, der trækker dansk økonomi op i fart.”

26.08.2004

Stigende overskud på statens finanser og de offentlige finanser i 2005

Overskuddet på de samlede offentlige finanser, der dækker stat, kommuner, amter, ATP, A-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond, skønnes til 17,4 mia.kr. i 2004 og 29,7 mia.kr. i 2005.
For 2005 ventes overskuddet på statens finanser at udgøre 20,5 mia.kr., mens overskuddet i 2004 skønnes til 2,8 mia.kr. Det fremgår af Budgetoversigt 2, august 2004.

26.08.2004

Finanslovforslaget 2005: Fremgang og velfærd i Danmark

Dansk økonomi er sund og robust. Der ventes i 2004 og 2005 fortsat faldende ledighed, stigende beskæftigelse og overskud på de offentlige finanser. Med finanslovforslaget for 2005 fortsættes indsatsen for blandt andet at styrke forskning og uddannelse for også derigennem at bidrage til øget vækst og bedre velfærd.