15.06.2004

Forhandlingsresultat om Frederiksberg Kommunes forhold i 2005

1. Indledning

Regeringen og Frederiksberg Kommune har drøftet en række forhold af særlig betydning for Frederiksberg Kommune i 2005.
Frederiksberg Kommune tager regeringens økonomisk-politiske målsætninger til efterretning.
Frederiksberg Kommune tager regeringens aftaler med KL og Amtsrådsforeningen, herunder størrelsen af bloktilskuddet til amter og kommuner, til efterretning.

14.06.2004

Privatisering af DONG

Finansministeriet har i dag offentliggjort en analyse af privatiseringsalternativer for DONG. Analysen blev bestilt i januar 2004 og er udarbejdet af investeringsbanken N M Rothschild & Sons.

04.06.2004

Østre Landsret har afsagt dom i satsreguleringssagen (”Scharla-sagen”)

Østre Landsret har i dag afsagt dom i den retssag, som H.P. Scharla Nielsen har anlagt mod staten. Sagen vedrører Finansministeriets beregning af satsreguleringsprocenten mv. for årene 1994-1998.
Østre Landsret har frifundet staten. Dommen er enstemmig. Der er således ikke fundet grundlag for H.P. Scharla Nielsens synspunkter om, at han – og dermed et meget stort antal af landets borgere – har krav mod staten om tilbagebetaling af skat eller forhøjelse af sociale ydelser.


27.05.2004

Finansministerens kommentar til rapporten fra Det Økonomiske Råd – ”Vismændene”

Finansminister Thor Pedersen har følgende kommentar til vismandsrapporten: ”Jeg hæfter mig ved rapportens positive budskaber. Vismændene mener, at afmatningen er forbi – og at ledighedskurven er knækket. De regner med at vi får nedbragt ledigheden til et – nærmest historisk – lavt niveau frem mod 2006. Vismændene forudser også at betalingsbalanceoverskuddet stiger. Samt at vi fastholder pæne overskud på de offentlige finanser."