16.03.2004

Flere i beskæftigelse – lavere ledighed

Regeringen vil give det spirende opsving et ekstra skub. Økonomien skal op i et højere gear, så vi kan være sikre på, at beskæftigelsen stiger, og ledigheden bringes ned. Opsvinget skal rykkes frem i tid.

10.03.2004

Konference: Digital forvaltning i et ledelsesperspektiv

Den Digitale Taskforce afholder i samarbejde med IBM konference den 14. april 2004 om digital forvaltning i et ledelsesperspektiv. Formålet med konferencen er at sætte digitalisering på dagsordenen og inspirere debatten om forandring og fornyelse i den offentlige sektor. Et nøgletema for dagen er realisering af potentialet.


05.03.2004

Aftale om statens bloktilskud til Grønland for 2005-2007

Finansminister Thor Pedersen og landsstyremedlem for finanser og udenrigsanliggender Josef Motzfeldt har den 4. marts 2004 indgået aftale om bloktilskuddet til Grønland for 2005-2007. Bloktilskuddet fastsættes til 3.006 mio.kr i 2005 (2004-prisniveau).

04.03.2004

Fakta om råd og nævn

Foranlediget af en række udsagn om at regeringen har oprettet over 100 nye råd og nævn det seneste år har Finansministeriet foretaget en første gennemgang af samtlige ministeriers oprettelse af nye statslige råd, nævn og centre m.v. helt tilbage fra regeringens tiltræden i 2001.

01.03.2004

Ny kammeradvokat

Advokat Karsten Hagel-Sørensen er ved kongelig resolution udnævnt til ny kammeradvokat pr. 1. marts 2004. Kammeradvokaten er statens faste advokat i civile sager.

18.02.2004

Ny strategi for digital forvaltning

Regeringen og de kommunale parter har den 17. februar offentliggjort en ny strategi for digital forvaltning. Strategien med tilhørende handlinsplan udstikker retningslinierne for digitalisering frem til 2006.