26.01.2004

Rådgiver til analyse af DONG

Finansministeriet har i dag indgået kontrakt med investeringsbanken N M Rothschild & Sons, der skal bistå Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet med at analysere privatiseringsalternativerne for DONG.

16.01.2004

Dansk økonomi – robust og på sporet

Der har været en række myter fremme om, at der ikke er styr på dansk økonomi. Det er heldigvis kun myter. Regeringen har derfor udarbejdet en pjece, som sætter tal på og sætter situationen i dansk økonomi i perspektiv.

16.01.2004

Misforståelser om prisen for halv fridag på Kronprinsens bryllupsdag

Regeringen har besluttet, at de statsligt ansatte i det omfang tjenesten tillader det, skal have mulighed for at holde fri fra kl. 12.00 på Kronprinsens bryllupsdag den 14. maj uden at få trukket noget fra deres løn.
Denne beslutning giver nu anledning til at flere medier konkluderer, at det vil koste staten 100 mill. kr.
Denne konklusion er ukorrekt.

13.01.2004

Skattestoppet til gavn for alle

I en aktuel debat, med baggrund i en artikel fra Ugebrevet A4 den 12. januar 2004, hævdes det, at børnefamilierne ikke får glæde af skattelettelserne som følge af højere takster for børnepasning.
Det postuleres, at takstændringerne skyldes skattestoppet.
Det er lodret forkert.

05.01.2004

Succes med eDag i Finansministeriet

eDag blev som bekendt gennemført den 1. september 2003. Formålet med projektet var at indlede en effektivisering og rationalisering af interne og eksterne arbejds- og sagsgange, herunder at Finansministeriet i videst muligt omfang skal kunne modtage, behandle og afsende al post fra/til offentlige myndigheder elektronisk.