08.11.2005

Rapport om tilskud til befordring af dagblade


Udvalget om tilskuddet til befordring af dagblade har i dag offentliggjort sin rapport om distributionstilskuddet til dagblade.


Udvalget blev nedsat af regeringen i forlængelse af det supplerende regeringsgrundlag fra august 2003. Udvalget har bestået af repræsentanter fra Danske Dagblades Forening samt en række ministerier.   

 

Udvalget anbefaler, at den nuværende bladtilskudsordning for dagblade ændres, således at:

 

  • Tilskuddet gives direkte til den enkelte udgiver, der herefter frit kan vælge distributør.
  • Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i dagbladenes abonnementsoplag.
  • Der som supplement til hovedordningen etableres en pulje, hvorfra især dagblade med forholdsvis høje distributionsomkostninger kan søge om tilskud.
  •  Der etableres en overgangsordning med henblik på at afhjælpe dagbladenes tilpasning til den nye ordning

Udvalget anbefaler, at den nye ordning træder i kraft pr. 1. januar 2007.

 

For at læse udvalgets rapport – klik her.

 

 

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer