17.11.2005

Samarbejdet om den økonomiske politik i EU


Finansministeriet offentliggør i dag publikationen "Samarbejdet om den økonomiske politik i EU".

Publikationen analyserer og diskuterer en række aktuelle emner om det økonomiske samarbejde i EU. Det drejer sig om den økonomiske udvikling i EU-landene, finanspolitikken i EU-landene, strukturpolitik i EU, de nye EU-lande og fastkurssamarbejdet i ERMII, EU’s finansielle perspektiver 2007-2013 og gennemførte lovgivningstiltag på skatteområdet og det finansielle område.

I den forbindelse udtaler finansminister Thor Pedersen:

Arbejdet i EU leverer løbende en række resultater, som kun lejlighedsvist får bred opmærksomhed, men som det er værd at sætte fokus på og debattere. Det er mit håb, at den publikation som Finansministeriet har offentliggjort om det økonomiske samarbejde i EU vil bidrage til en sådan debat.”

Finansministeren fortsætter:

Udvidelsen af EU i maj 2004 har medført en række forandringer af EU-samarbejdet generelt og har også påvirket EU’s økonomiske samarbejde. Mange af de udfordringer de gamle EU-lande står over for vil også gøre sig gældende for de nye EU-lande, herunder konsolidering af de offentlige finanser og gennemførelse af reformer, der kan styrke vækst og beskæftigelse. Som noget nyt har Dan-mark for nylig – som det også forventes af de øvrige EU-lande – udarbejdet et nationalt reformprogram, der præsenterer regeringens strategi for strukturelle reformer.”

Publikationen kan downloades her


 

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer