21.12.2005

Breve til kommuner, amter, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune


Finansministeren og Indenrigs- og Sundhedsministeren har i dag skrevet til samtlige kommuner og amter samt Københavns Kommune og Frederiksberg Kom-mune med henblik på at få genåbnet budgetterne for 2006.

Brevene er vedlagt en kort beskrivelse af den proces, der forestår samt et talmateriale, der belyser udgiftsudvikling, kasseforbrug mv. i den enkelte kommune og det enkelte amt.

Læs brevene nedenfor:

Brev til amterne

Brev til kommunerne

Brev til Frederiksberg og Københavns kommune

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer