22.08.2005

Danskerne er glade for frit valg

Danskerne har taget godt imod frit valg. Borgerne anser valgmuligheder for vigtige og mange overvejer med de nye muligheder at skifte fra ét servicetilbud til et andet. Frit valg har på mange strækninger moderniseret den offentlige sektor. Blandt andet er kvaliteten i ældreplejen blevet bedre.

30.06.2005

Tilfredshed i kommunerne

Finansministeriet og KL har gennemført en landsdækkende undersøgelse af brugernes tilfredshed med dagpasnings-, skole- og ældreområdet.

28.06.2005

Statens selskaber 2005

Finansministeriet offentliggør i dag publikationen Statens selskaber 2005.

Publikationen, der udkommer årligt, giver et overblik over udviklingen i de statslige selskaber og øvrige statslige aktiebesiddelser.

22.06.2005

Ændringer i bestyrelsen for DONG A/S

Den hidtidige bestyrelsesformand for DONG A/S, direktør Sven Riskær, har besluttet at stille sit mandat til rådighed med henblik på fratrædelse så hurtigt som muligt.

17.06.2005

Ingen SP-bidrag i 2006 og 2007

Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt, at der ikke skal indbetales bidrag til Særlig Pensionsopsparing i 2006 og 2007.

Suspensionen af indbetalinger til Særlig Pensionsopsparing i 2004 og 2005, som blev besluttet i forbindelse med Forårspakken, forlænges dermed frem til 2007.

16.06.2005

Forhandlingsresultat om Frederiksberg Kommunes forhold i 2006

Regeringen og Frederiksberg Kommune har drøftet forhold af særlig betydning for Frederiksberg Kommune i 2006.

Regeringen og Frederiksberg konstaterer, at kommunen med sin indmeldelse i KL pr. 1. oktober 2005 er omfattet af de økonomiske rammer og øvrige forhold, der indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2006.

15.06.2005

Forhandlingsresultat om Københavns Kommunes forhold i 2006

Regeringen og Københavns Kommune konstaterer, at kommunen med sin indmeldelse i KL pr. 1. oktober 2005 er omfattet af de økonomiske rammer og øvrige forhold, der indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2006.