10.05.2005

Kodeks for god offentlig topledelse

Den 10. maj 2005 er dagen, hvor Danmarks første kodeks for god offentlig topledelse præsenteres ved konferencen ”Public Governance – Kodeks for god offentlig topledelse”.

18.04.2005

Christianias udviklingsmuligheder

Finansminister Thor Pedersen har i dag haft en drøftelse med partierne bag Christianialoven om Christianiaområdets fremtidige udvikling. Udgangspunktet for drøftelsen har været vedlagte ramme til et beslutningsgrundlag for områdets udvikling. Oplægget er udarbejdet efter mere end 40 møder mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og Christianias forhandlingsgruppe. Finansministeren har bedt partierne vurdere oplægget og vende tilbage snarest muligt med deres synspunkter.

18.04.2005

Årsrapporter for Finansministeriets virksomheder

Finansministeriets virksomheder har offentliggjort årsrapporter for 2004. Finansministeriets virksomheder er Finansministeriets Departement, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Personalestyrelsen og Økonomistyrelsen.
I årsrapporterne aflægges regnskabet for 2004, og samtidig kommenteres de opnåede resultater.

05.04.2005

Regeringen digitaliserer motorregistreringen

Regeringen vil indføre et nyt system med digital motorregistrering, som sikrer, at indregistrering og omregistrering af biler og andre køretøjer kan ske hurtigere og enklere end i dag.