21.03.2005

Finansministerens kommentar til EU-aftale vedr. stabilitets- og vækstpolitikken i Europa

I en kommentar til nattens aftale siger finansminister Thor Pedersen: "Det er tilfredsstillende, at den linje vi har ført fra dansk side om fremtidens regelsæt for stabilitets- og vækstpolitikken i Europa er slået igennem i den aftale, der nu er truffet af de 25 EU-landes finansministre. Vi har i Danmark vist styrken ved sunde offentlige finanser, som i nedgangstider sikrer muligheden for at man kan bekæmpe et faldende aktivitetsniveau. Det er præcist det, regeringen gjorde ved at gennemføre Forårspakken med skattelettelser og fremrykkede investeringer som har vist sig med rette at være nøglen til at vi i Danmark har en unik økonomisk position sammenlignet med andre lande."

03.03.2005

God start på debatten om globaliseringens betydning

Velfærdskommissionen har offentliggjort et debatoplæg om globaliseringens betydning for det danske velfærdssamfund.
Finansminister Thor Pedersen mener, at kommissionen meget nyttigt beskriver centrale temaer.

22.02.2005

Ny 3-årig overenskomst for 160.000 statsansatte

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har indgået et 3-årigt forlig for det statslige område. Rammen udgør 6,96 pct. fordelt over de tre år. Pr. 1. april i år udgør den generelle lønstigning 2,30 pct.

15.02.2005

OECD's Economic Survey for Danmark 2005

OECD har i dag offentliggjort Economic Survey for Danmark. Rapporten om dansk økonomi er et led i OECD’s almindelig overvågning af medlemslandenes økonomiske situation.