21.01.2005

Fleksibel modtagelse af fakturaer

Der har den 21. januar 2005 været afholdt et møde mellem finansministeren og erhvervsorganisationerne Dansk Byggeri, Dansk Industri, Håndværksrådet, HTS og De Samvirkende Købmænd. Finansministeren har lyttet til erhvervsorganisationernes ønske om fleksibilitet fra de offentlige myndigheder. Finansministeren skriver til samtlige offentlige myndigheder og henstiller, at myndighederne udviser særlig fleksibilitet i de første måneder.

10.01.2005

Finansministeren: Forkert påstand om skattestop

"Det er ganske enkelt forkert, og udtryk for valgkampfeber, når Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) påstår, at skattestoppet går uden om børnefamilierne på grund af stigende daginstitutionstakster", siger finansminister Thor Pedersen og fortsætter:
”Skattestoppet har ikke noget at gøre med at nogle kommuner vælger at sætte taksterne på daginstitutionerne op.