07.11.2006

Aftale om finansloven for 2007


Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en endelig aftale om finansloven for 2007.

Finansminister Thor Pedersen: "For sjette år i træk har vi med en aftale om finansloven sikret solide løsninger og fremadrettede resultater, øget velfærd og fortsat skattestop. Aftalen udmønter blandt andet 2 mia.kr. i 2007 fra det historiske forlig i juni om fremtidens velfærd og globalisering. Herudover er en række brede forlig nu rammet ind af en aftale med Dansk Folkeparti, der sikrer forbedringer på mange områder," siger finansminister Thor Pedersen.

Aftalen med Dansk Folkeparti er overbygningen på den lange række af brede forlig, der i de seneste uger er indgået med Folketingets partier, og som til sammen udgør aftalerne bag finansloven for 2007. Blandt andre udmøntning af globaliserings- og velfærdsaftalerne, satspuljen, flerårsaftale for politi og anklagemyndighed, den almene sektor, trafik og kultur.


Aftalen om finansloven rummer fortsat styrkelse og forbedringer inden for en række centrale velfærdsområder. Aftalen indebærer blandt andet:


• Indsatsen på ældreområdet styrkes med 2,4 mia. kr. over de næste fire år.

• 225.000 folkepensionister får i 2007 gavn af 400 mio. kr. ekstra til den supplerende pensionsydelse.

• Kvaliteten i dagtilbuddene forbedres med initiativer for 600 mio. kr. i de kommende tre år. 200 mio. kr. målrettes til særligt udsatte børn.
 
• Ca. ½ mia. kr. i 2007-2009 målrettes til miljøområdet til natur- og miljø indsats, miljøteknologi, bekæmpelse af partikelforurening.

• Sygedagpengemodtagere får målrettede forbedringer. Den eksisterende forlængelsesmulighed udvides med yderligere 52 uger for at tilgodese personer i langvarig behandling.

• Der afsættes en lånepulje på 200 mio.kr. til indkøb af scannere og strålekanoner. Puljen supplerer lånerammen på 0,8 mia. kr. til medico-teknisk udstyr, som indgår i aftalen om regionernes økonomi for 2007. 
 
• 1,1 mia. kr. udmøntes fra satspuljen til svage og udsatte grupper. Heraf prioriteres 300 mio. kr. til psykiatrien.
 
• Politi og anklagemyndighed styrkes med godt 2 mia. kr. over de næste fire år.
 
• Afgiften på sodavand sættes ned for 80 mio.kr. for at reducere grænsehandlen.
 

For at downloade resumèer af finanslovaftalerne for 2007 - klik her.

For at downloade finanslovaftalerne for 2007  i PDF - klik her

 

 

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer