06.12.2006

Finansministeriets skriftlige kommentarer til DØR's efterårsrapport


Der er ikke indregnet en mulig negativ effekt på arbejdsudbuddet af forøget boligbeskatning. I den aktuelle situation, hvor dele af boligmarkedet er præget af usikkerhed og afventende adfærd, kan en så markant forøgelse af boligbeskatningen, som den foreslåede, stimulere uhensigtsmæssige forventninger om kraftige prisfald. Som nævnt i rapporten strider omlægningen direkte imod regeringens skattestop.


Konjunkturvurderingen og finanspolitikken

 • Formandskabet forventer en ”blød landing”, hvor den kraftige vækst i privatforbrug, investeringer og eksport gradvist vil aftage frem mod 2008. Der er meget lav ledighed og pæne overskud på de offentlige finanser og betalingsbalancen i hele forløbet. Konkret indebærer konjunkturvurderingen en indfrielse af de opstillede finanspolitiske mål omkring gæld og overskud frem mod 2010. 
     
 • Den aktuelle situation med lav ledighed indebærer markante velfærdsgevinster bl.a. i form af høje indkomster og forbedrede jobmuligheder for nye grupper på arbejdsmarkedet. Samtidig er der, som anført i rapporten, en risiko for en uholdbar lønreaktion, selv om arbejdsmarkedets strukturer er forbedret, og globaliseringen samlet virker disciplinerende på løndannelsen. Det er ikke mindst vigtigt, at inflationsforventningerne er sikkert forankret i kraft af pengepolitikken.
       
 • Formandskabet anbefaler en finanspolitisk stramning, hvilket bl.a. beror på, at finanspolitikken efter formandskabets skøn har en aktivitetsvirkning på 0,4 pct. af BNP i 2007, mens Finansministeriets vurdering er, at den planlagte finanspolitik har en neutral aktivitetsvirkning målt ved finanseffekten i 2007.
     
 • Finansministeriets skøn bygger primært på de offentlige budgetter for 2006, finanslovsaftalerne for 2007 og de vedtagne budgetter for kommuner og regioner for 2007. Budgetterne viser et ret stort fald i de kommunale investeringer fra 2006 til 2007. Disse oplysninger vurderes at udgøre det mest solide udgangspunkt, når der skal foretages et skøn for de offentlige investeringer både for 2006 og 2007, indtil der foreligger regnskabstal for hele året. Formandskabets vurdering tager blandt andet afsæt i oplysningerne om offentlige investeringer i det kvartalsvise nationalregnskab, som efter Finansministeriets opfattelse har et mindre informationsindhold.
     
 • Forskellen i vurderingen af finanseffekten afspejler tilsyneladende også, at aktivitetsvirkningerne af nominalprincippet i skattestoppet er noget større i det model- og metodegrundlag, som anvendes af Formandskabet.
     
 • Formandskabet nævner, at en skatteomlægning fra indkomstskat til forøget boligbeskatning kan dæmpe presset på arbejdsmarkedet. Den beregnede virkning skyldes navnlig den forudsatte effekt på boligpriserne og mulige arbejdsudbudsvirkninger, som er forbundet med usikkerhed både hvad angår timing og størrelse.
      
 • Der er ikke indregnet en mulig negativ effekt på arbejdsudbuddet af forøget boligbeskatning. I den aktuelle situation, hvor dele af boligmarkedet er præget af usikkerhed og afventende adfærd, kan en så markant forøgelse af boligbeskatningen, som den foreslåede, stimulere uhensigtsmæssige forventninger om kraftige prisfald. Som nævnt i rapporten strider omlægningen direkte imod regeringens skattestop.
     

Finansministeriets skriftlige kommentarer til DØR's efterårsrapport:

Finansministeriets skriftlige kommentarer til DØR's efterårsrapport

Nyheden kan også downloades i Open Document Format (ODF) - Klik her
Bemærk! Dette format kan afvige fra det originale dokument hvad angår figurer, grafer og tabeller.

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer