07.12.2006

Staten får markante besparelser på kontormøbler


Som den fjerde kategori i første fase af Regeringens indkøbsprogram er kontormøbeludbuddet nu afsluttet. Kontormøbeludbuddet har været udbudt efter hasteprocedure, idet alle ti indkomne tilbud i første udbud ikke var konditionsmæssige.

Finansministeriet har på vegne af staten gennemført hasteudbuddet omfattende statens samlede indkøb af kontormøbler (hæve-sænke borde, kontorstole, reoler, mindre mødeborde og stole samt skrivebordsbelysning). Udbuddet er gennemført i samarbejde med SKI A/S. Der indgås toårige kontrakter med tre leverandører.

Tilbuddene er vurderet på baggrund af kriteriet økonomisk mest fordelagtige ud fra pris og kvalitet.

Følgende tre leverandører vinder rammekontrakten:

  • Jesper Office (konsortium)
  • Kinnarps A/S
  • EFG Partner A/S

Blandt de tre vindende leverandører på kontormøbelaftalen er et konsortium bestående af Jesper Office A/S og Ergoteam A/S. I alt afgav fire konsortier tilbud.

De nye aftaler medfører markante besparelser for de statslige myndigheder, da priserne er halveret i forhold til de gennemsnitlige statslige priser. Allerede fra 2007 forventes besparelser på ca. 90 mio. kr.

Priserne på rammekontrakten reguleres en gang årligt. Hermed sikres det, at staten i rammekontraktens løbetid kan købe kontormøbler til særdeles attraktive priser.

Aftalerne træder i kraft pr. 1. januar 2007 og vil være forpligtende for staten. Regeringen ønsker, at også kommuner og regioner kan få gavn af de lave priser på den nye statslige kontormøbelaftale. Kommuner og regioner vil derfor kunne tilslutte sig aftalerne på samme vilkår som staten gennem SKI A/S inden d. 1. februar 2007.

Printervenlig pdf-version af pressemeddelelsen kan downloades her

 

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer