19.12.2006

Regeringen mødes med Danske Regioner

Regeringen og Danske Regioner har i dag som opfølgning på sommerens økonomiaftale afholdt kvartalsmøde. På mødet har parterne drøftet udviklingen på sundhedsområdet og fremadrettede udfordringer for regionerne.

07.12.2006

Staten får markante besparelser på kontormøbler

Som den fjerde kategori i første fase af Regeringens indkøbsprogram er kontormøbeludbuddet nu afsluttet. Kontormøbeludbuddet har været udbudt efter hasteprocedure, idet alle ti indkomne tilbud i første udbud ikke var konditionsmæssige.

06.12.2006

Finansministeriets skriftlige kommentarer til DØR's efterårsrapport

Der er ikke indregnet en mulig negativ effekt på arbejdsudbuddet af forøget boligbeskatning. I den aktuelle situation, hvor dele af boligmarkedet er præget af usikkerhed og afventende adfærd, kan en så markant forøgelse af boligbeskatningen, som den foreslåede, stimulere uhensigtsmæssige forventninger om kraftige prisfald. Som nævnt i rapporten strider omlægningen direkte imod regeringens skattestop.

04.12.2006

Offentliggørelse af Budgetoversigt 3 og Økonomisk Redegørelse, december 2006

Regeringen offentliggør på onsdag den 6. december to publikationer: Budgetoversigt 3 og Økonomisk Redegørelse, december 2006.

De trykte udgaver kan - mod forevisning af gyldigt pressekort - afhentes i Finansministeriets reception fra kl. 10.00 og ses på Finansministeriets hjemmeside (www.fm.dk) fra samme tidspunkt.

28.11.2006

Undersøgelse af medarbejdertilfredshed ved udlicitering

Udliciteringsrådet, HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen, 3F, HK/Privat, RBF, Sanitørerne under DFF-S, Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros samt Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser har i samarbejde fået udarbejdet den til dato mest omfangsrige analyse af medarbejdertilfredshed i forbindelse med udliciteringer.

10.11.2006

Samråd om arbejdsmarkedsfonden

Finansministeren har dags dato oversendt vedlagte talepapir og notat til Finansudvalget som opfølgning på samråd i Finansudvalget d. 9.november om Arbejdsmarkedsfonden

07.11.2006

Pressemøde vedrørende finanslovaftalerne for 2007

Forhandlingerne vedrørende næste års finanslov er netop afsluttet. De endelige aftaler præsenteres af finansminister Thor Pedersen ved et pressemøde kl. 19.00 i dag i Finansministeriets Rentekammersal.

07.11.2006

Aftale om finansloven for 2007

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en endelig aftale om finansloven for 2007.

Finansminister Thor Pedersen: "For sjette år i træk har vi med en aftale om finansloven sikret solide løsninger og fremadrettede resultater, øget velfærd og fortsat skattestop. Aftalen udmønter blandt andet 2 mia.kr. i 2007 fra det historiske forlig i juni om fremtidens velfærd og globalisering. Herudover er en række brede forlig nu rammet ind af en aftale med Dansk Folkeparti, der sikrer forbedringer på mange områder," siger finansminister Thor Pedersen.