02.11.2006

Staten får markante besparelser på computere

Regeringen har i foråret igangsat et indkøbsprogram, som skal effektivisere det statslige indkøb. I første omgang indgås der nye statslige indkøbsaftaler på fire vareområder.

Finansministeriet har i samarbejde med SKI A/S på vegne af staten netop gennemført et udbud omfattende statens samlede indkøb af stationære og bærbare computere, tilbehør og tilknyttede serviceydelser. Der indgås kontrakt med tre leverandører. Kontrakten har en varighed af et år med mulighed for tre gange ét års forlængelse.

02.11.2006

Markante investeringer i fremtiden

Der er nu indgået en bred politisk aftale, der følger op på "Aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden". Aftalen er indgået af regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

02.11.2006

Aftale om satspuljen for 2007

Der er d.d. indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2007. Bag aftalen står alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten.
Aftalen indebærer, at der udmøntes knap 1,1 mia. kr. i 2007 med henblik på at forbedre vilkårene for svage og udsatte grupper samt overførselsindkomstmodtagere. I perioden 2007-2010 udmøntes i alt ca. 4,2 mia. kr., jf. tabellen nedenfor.

30.10.2006

Væksten i Norden højere end i Euro-området

De nordiske finansministre kunne på deres møde mandag 30. oktober i København glæde sig over, at de nordiske lande samlet set fastholder den stærke vækst, der har præget de seneste år.

26.10.2006

Enighed om kommunernes budgetter for 2007

Resultatet af kommunernes budgetlægning for 2007 foreligger nu. Kommunernes budgetter har været drøftet på et møde mellem regeringen og KL. Der er enighed om, at aftalen samlet set er overholdt.

23.10.2006

Indkomstudvikling og -fordeling i Danmark

Finansministeriet offentliggør i dag arbejdspapiret: ”Indkomstudvikling og -fordeling i Danmark”.

Arbejdspapiret indeholder en analyse af væksten i de disponible indkomster og ændringerne i indkomstfordelingen i Danmark frem til 2004, som er det seneste år med detaljerede indkomstoplysninger.