05.10.2006

IMF's rapport om Danmark

Den Internationale Valutafond, IMF, har i dag offentliggjort en rapport om dansk økonomi. Rapporten, der udarbejdes hvert andet år, er et led i fondens normale overvågning af medlemslandenes økonomier.

26.09.2006

Præcisering af udtalelse

En række oppositionspolitikere refererer i denne tid finansminister Thor Pedersen (V) for - i forskellige versioner - at have sagt, at vi snart er så rige, at vi ejer hele verden.

Sagen forholder sig imidlertid anderledes. Udtalelsen faldt på et pressemøde den 29. august 2006 i forbindelse med præsentationen af regeringens forslag til finanslov for 2007.

25.09.2006

Styrket voksen- og efteruddannelses- indsats er et fælles ansvar

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag afholdt møde om voksen- og efteruddannelse. På mødet blev konklusionerne i slutdokumentet fra trepartsmødet 20. marts 2006 bekræftet. Voksen- og efteruddannelsesindsatsen skal styrkes og alle – den enkelte, virksomhederne, arbejdsmarkedets parter og det offentlige – har et ansvar herfor.

19.09.2006

Finansministeren: Ansvarlighed sætter grænser

Nationalbanken angiver i sin Kvartalsoversigt for 3. kvartal, der blev offentliggjort i dag, at der er risiko for uholdbare løn- og prisstigninger, blandt andet som følge af mulige ekspansive bidrag fra de offentlige finanser.

15.09.2006

Enighed om kommunernes udgifter på det tunge sociale område, der overtages fra amterne

Aftalen om kommunernes økonomi for 2007 fastsætter de samlede rammer for den kommunale økonomi til næste år. I aftalen tages der højde for, at kommunerne pr. 1. januar 2007 overtager opgaver fra amterne. Aftalen om kommunernes økonomi for 2007 ligger fast.

I forbindelse med kommunernes budgetlægning er der dog rejst en usikkerhed om budgetteringen af udgifterne på det tunge sociale område, som kommunerne overtager fra amterne. Det drejer sig om udgifter til botilbud til handicappede børn, unge, voksne og udviklingshæmmede mv.

29.08.2006

Offentliggørelse af Budgetoversigt 2, august 2006

”Dansk økonomi er inde i et kraftigt opsving, og der er store overskud på både de statslige og offentlige finanser. Med aftalen om fremtidig velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fra juni 2006 er der sikret balance i den offentlige økonomi også på længere sigt og skabt plads til investeringer i fremtiden”, siger finansminister Thor Pedersen i forbindelse med offentliggørelsen af Budgetoversigt 2, august 2006.

29.08.2006

Finanslovforslaget for 2007

Regeringen præsenterer i dag "Reformer og velfærd – Finanslovforslaget for 2007".

Finanslovforslaget for 2007 indeholder nye initiativer for i alt ca. 8,8 mia. kr. i 2007.

” Forslaget til næste års finanslov viser, at Danmark har en regering, der står ved sine løfter. Opskriften er enkel: Vi siger, hvad vi gør - og vi gør, hvad vi siger," udtaler Thor Pedersen.