08.06.2006

Finansministeriets skriftlige indlæg til DØR-rapporten maj 2006

Formandskabets konjunkturvurdering ligger overordnet ret tæt på den vurdering frem til og med 2007, som for nylig blev lagt frem i Økonomisk Redegørelse, maj 2006. De to vurderinger har præcis samme BNP-vækst i 2006 og 2007, og skønnene for ledigheden ligger tæt på hinanden.

07.04.2006

Pjece om klare mål i kommunerne

KL, Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet udgiver i dag en fælles pjece om klare mål i kommunerne. Pjecen skal give kommunerne inspiration til at arbejde med klare mål for service og betjening.

05.04.2006

Introduktion til et omkostningsbaseret bevillingssystem

Det statslige budget- og regnskabssystem bliver moderniseret i løbet af de næste år. Reformen indebærer, at statslige regnskaber og budgetter skal udarbejdes efter omkostningsprincipper – hvilket bedre svarer til praksis fra den private sektor.

03.04.2006

Invitation til pressebriefing

Finansminister Thor Pedersen vil tirsdag den 4. april kl. 15.00 holde en pressebriefing efter regeringens præsentation af velfærdsudspillet.