31.05.2007

Finansministeriets kommentar til DØR-rapporten

DØRs konjunkturvurdering ligger ret tæt på den vurdering, som Finansministeriet netop har offentliggjort. Væksten i efterspørgslen og BNP forventes gradvist at aftage, hvilket i nogen grad dæmper presset på arbejdsmarkedet. Lønstigningerne forøges til ca. 4½ pct. De offentlige overskud i konjunkturvurderingen er på linie med de mellemfristede finanspolitiske mål for gæld og overskud.

29.05.2007

Budgetoversigt 1, maj 2007

”Dansk økonomi er præget af høj beskæftigelse, lav ledighed og store overskud på både de statslige og offentlige finanser. Det er glædeligt, for det betyder, at vi fortsat kan nedbringe gælden og dermed forberede os på, at vi over en årrække vil blive stadigt flere ældre”, siger finansminister Thor Pedersen i forbindelse med offentliggørelsen af Budgetoversigt 1, maj 2007.

25.05.2007

Budgetredegørelse 2007 - Veje til velfærd

Finansministeriet offentliggør i dag Budgetredegørelse 2007 – Veje til velfærd, der sætter fokus på rekrutteringsudfordringen i den offentlige sektor og på mulighederne for at frigøre tid, hænder og ressourcer til de borgernære serviceområder. Samtidig dokumenterer Budgetredegørelsen den markante stigning i de offentlige serviceudgifter, der er sket i årene 2001-2007.

08.05.2007

Forkerte påstande om Finansministeriet

I dagens udgave af JyllandsPosten har firmaet Print-tech A/S under overskriften ”Er der korruption i Finansministeriet?” indrykket en annonce, hvori der optræder påstande om, at den statslige indkøbsaftale om tonere modvirker konkurrencen og ikke tilgodeser miljøhensyn. Det antydes endvidere, at der har været uregelmæssigheder i Finansministeriet i forbindelse med kontraktindgåelsen.

07.05.2007

Status for udviklingen i råd og nævn i VK-regeringens tid

Finansministeriet foretog i april 2006 en gennemgang af samtlige ministeriers op-rettelser, nedlæggelser og sammenlægninger af statslige råd, nævn, centre mv. si-den regeringens tiltræden i november 2001, jf. tabel 1. Ministerierne var for så vidt angår deres ressort anmodet om bidrag til besvarelsen.