24.10.2007

Dansk Fængselsforbund fordrejer virkeligheden om løn i staten


Det har ikke hold i virkeligheden, når formanden for Dansk Fængselsforbund, Kim Østerbye, i et åbent brev til finansministeren påstår, at lønudviklingen for cheferne i staten har været markant højere end lønudviklingen for medarbejderne.

Lønudviklingen for samtlige statsansatte i perioden 1997 – 2007 er på 41 pct. Gennemsnittet for chefer i departementerne har været 37 pct. Cheferne tæt på ministrene er således ikke blevet specielt forgyldt, som det ellers antydes af Kim Østerbye.

 

Finansminister Thor Pedersenudtaler i den forbindelse:

 

Brevet fra formanden for Dansk Fængselsforbund, Kim Østerbye, illustrerer med al tydelighed, at overenskomstforhandlingerne nærmer sig. Jeg kan blot konstatere, at tallene fra Kim Østerbye er baseret på et meget spinkelt datagrundlag, samt at de ansatte i staten set under ét har opnået en bedre lønudvikling end cheferne i departementerne.”

 

Et sammenligningsgrundlag på tre personer?

Kim Østerbyes talgrundlag er baseret på få og meget små personalegrupper, som ikke er repræsentative. Derfor giver Dansk Fængselsforbunds tal ikke et troværdigt billede af lønudviklingen i staten.

 

Kim Østerbye omtaler bl.a., at departementschefernes reallønsstigning over en 10-årig periode fra 1997 til 2007 har været på 22 pct., mens fængselsfunktionærernes reallønstigning kun har været på 6 pct. Det bliver imidlertid ikke oplyst, at Dansk Fængselsforbunds tal vedr. departementschefer kun omfatter tre personer.

 

Endvidere bruger Kim Østerbye forkerte løntal for bl.a. fængselsfunktionærer og rengøringsassistenter, hvilket resulterer i en undervurdering af disse gruppers lønstigning.

 

 

 

Klik her for at læse åbent brev fra finansminister Thor Pedersen til formanden for Dansk Fængselsforbund Kim Østerbye

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer