18.12.2007

Aftale om reviderede lønforudsætninger for 2008


Regeringen, KL og Danske Regioner har drøftet de økonomiske rammer for de forestående forhandlinger om overenskomster på de offentlige områder fra 2008.

Regeringen, KL og Danske Regioner er på den baggrund enige om en opjustering fra 3,25 pct. til 4,0 pct. af den tekniske forudsætning i økonomiaftalerne om stigningen i de kommunale og regionale lønudgifter fra 2007 til 2008. Samtidig opjusteres lønforudsætningen på statens område med 0,75 procentenheder.

Opjusteringen af lønforudsætningerne skal ses i lyset af et højere skøn for den private lønudvikling end forudsat i foråret 2007, og hensynet til en mere jævn profil for de offentlige lønninger henover overenskomstperioden. På den baggrund er det muligt at hæve rummet for de aftalte lønstigninger i 2008 i stedet for automatiske generelle efterreguleringer på et senere tidspunkt.

De aftalte niveauer for de kommunale og regionale serviceudgifter i 2008 og frem løftes som konsekvens heraf med henholdsvis 0,9 mia.kr. og 0,3 mia.kr. Det statslige bloktilskud reguleres tilsvarende for at sikre finansiering til disse udgifter. I staten vil merudgiften ved en tilsvarende opjustering på 0,75 procentenheder i 2008 være 0,5 mia.kr., som indarbejdes på Finansloven for 2008.

Opjusteringen af lønforudsætningen medfører ikke større realvækst i det offentlige forbrug, men alene at lønudgifterne forøges mere i 2008 end tidligere forudsat. Aktivitetsvirkningen af den større lønudgiftsramme er begrænset og skal ses i sammenhæng med, at finanspolitikken for 2008 samlet set ikke lempes i forhold til det forudsatte i august.

Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Med de reviderede forudsætninger for kommunernes og regionernes økonomi i 2008 er der skabt et realistisk grundlag for overenskomsterne på de offentlige områder. Det kan bidrage til at løse udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere.

Nu må arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationerne sætte sig sammen og forhandle overenskomsterne på de offentlige områder. Det er nu engang den måde det danske arbejdsmarked fungerer på.”

*     *     *

Læs mere om de reviderede lønforudsætninger.

Læs aftaleteksten.

 

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer