13.12.2007

Regeringen nedsætter arbejdsmarkedskommission


For at sikre en fortsat holdbar linje i finanspolitikken og øge handlemulighederne i den økonomiske politik er der behov for en langsigtet strategi for større beskæftigelse og arbejdsudbud.

Udfordringen er, at udviklingen i befolkningens alderssammensætning isoleret set må ventes at trække i retning af mindre arbejdsudbud og kortere gennemsnitlig arbejdstid.

Som et led i regeringens langsigtede vision for beskæftigelse og arbejdstid nedsætter regeringen på den baggrund en bredt sammensat arbejdsmarkedskommission med ni uafhængige eksperter. Arbejdsmarkedskommissionen skal udarbejde konkrete forslag til, hvordan beskæftigelsen varigt kan øges yderligere frem mod 2015 og i de følgende år, og hvordan man kan undgå faldende arbejdstid.

Arbejdsmarkedskommissionen bestemmer selv hvilke indsatsområder, den vil arbejde med, men skal bl.a. analysere mulighederne for højere beskæftigelse gennem:

 • et mere rummeligt arbejdsmarked for personer, der i dag er uden for arbejdsstyrken,
 • bedre strukturer på arbejdsmarkedet, som fx kan muliggøre kortere ledighedsperioder,    
 • bedre integration af indvandrere og efterkommere,
 • fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet,
 • at flere deltidsansatte går på fuld tid, samt
 • at den gennemsnitlige arbejdstid ikke falder.   

Arbejdsmarkedets parter inddrages i arbejdet ved etablering af et trepartsforum bestående af regeringen og arbejdsmarkedets parter. I dette regi afholdes med jævne mellemrum og fire gange i alt temadrøftelser med udgangspunkt i kommissionens analyseresultater. Kommissionen vælger temaerne for drøftelserne. Dette forum skal sikre en bred afdækning af synspunkter og forslag fra arbejdsmarkedets parter.

Arbejdsmarkedskommissionen består af følgende ni sagkyndige medlemmer:

 • Jørgen Søndergaard, direktør, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (formand)
 • Eskil Wadensjö, professor, Stockholm Universitet
 • Michael Svarer, lektor, Århus Universitet
 • Peder J. Pedersen, professor, Århus Universitet
 • Vibeke Jensen, beskæftigelseschef, Århus kommune
 • Birgitte Hansen, direktør, Slotsholm A/S
 • Ingelise Bogason, direktør, Birch & Krogboe (skifter navn til Alectia 15/1-2008)
 • Gitte Elling, adm. direktør, Adecco A/S
 • Hans Bach, direktør, Discus

Arbejdsmarkedskommissionen skal aflægge rapport til regeringen senest medio 2009.

Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Det er en helt central opgave at få flere mennesker ind på det danske arbejdsmarked. Det styrker vækstgrundlaget, bidrager til en stabil udvikling i dansk økonomi og er med til at sikre finansieringen af velfærdssamfundet på langt sigt. Samtidig er en høj beskæftigelse med til at løfte de borgernære serviceområder. Jeg er derfor glad for, at Arbejdsmarkedskommissionen nu påbegynder sit arbejde.”

Læs kommissoriet for Arbejdsmarkedskommissionen her

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer