21.06.2007

Langsigtet indsats for et bedre vandmiljø

I dag fremlægger regeringen forslag til, hvordan det danske vandmiljø kan opnå "god økologisk tilstand" senest i 2015, så målene i EU’s vandrammedirektiv bliver opfyldt.

08.06.2007

Årsrapport 2006 for Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsens regnskab (årsrapport) for 2006 har ikke kunnet få en blank revisionspåtegning. Regnskabet er i dag – med mere end seks ugers forsinkelse - offentliggjort og kan ses på Finansministeriets hjemmeside.

31.05.2007

Finansministeriets kommentar til DØR-rapporten

DØRs konjunkturvurdering ligger ret tæt på den vurdering, som Finansministeriet netop har offentliggjort. Væksten i efterspørgslen og BNP forventes gradvist at aftage, hvilket i nogen grad dæmper presset på arbejdsmarkedet. Lønstigningerne forøges til ca. 4½ pct. De offentlige overskud i konjunkturvurderingen er på linie med de mellemfristede finanspolitiske mål for gæld og overskud.

29.05.2007

Budgetoversigt 1, maj 2007

”Dansk økonomi er præget af høj beskæftigelse, lav ledighed og store overskud på både de statslige og offentlige finanser. Det er glædeligt, for det betyder, at vi fortsat kan nedbringe gælden og dermed forberede os på, at vi over en årrække vil blive stadigt flere ældre”, siger finansminister Thor Pedersen i forbindelse med offentliggørelsen af Budgetoversigt 1, maj 2007.

25.05.2007

Budgetredegørelse 2007 - Veje til velfærd

Finansministeriet offentliggør i dag Budgetredegørelse 2007 – Veje til velfærd, der sætter fokus på rekrutteringsudfordringen i den offentlige sektor og på mulighederne for at frigøre tid, hænder og ressourcer til de borgernære serviceområder. Samtidig dokumenterer Budgetredegørelsen den markante stigning i de offentlige serviceudgifter, der er sket i årene 2001-2007.