13.03.2007

Fejlagtige påstande om VUC- og SOSU-området

Finansminister Thor Pedersen og undervisningsminister Bertel Haarder beklager, at Lærernes Centralorganisation vil konflikte på Social- og Sundhedsskolerne (SOSU) samt Voksenuddannelsescentrene (VUC).

01.02.2007

Præsentation af debatoplægget "Klare mål og ansvar for resultater"

Regeringens offentliggør i morgen fredag et debatoplæg inden mødet om kvalitetsreformen på Bornholm senere på måneden.

Debatoplægget "Klare mål og ansvar for resultater" præsenteres af finansminister Thor Pedersen (V). Det finder sted i morgen fredag den 2. februar kl. 11.00 i Finansministeriet (mødesal 1)

11.01.2007

Banker til børsnotering af DONG Energy A/S

Finansministeriet har indgået aftale med tre investeringsbanker, der vil fungere som joint global co-ordinators i forbindelse med børsintroduktionen af DONG Energy A/S på Københavns Fondsbørs.

03.01.2007

Nettokassesaldo- ultimo 2006

Nationalbanken har i dag offentliggjort nettokassesaldoen for 2006. Opgørelsen viser en nettokassesaldo på 92,8 mia. kr. eller ca. 6 pct. af BNP. Det er det største plus på nettokassesaldoen, som endnu er registreret. Nettokassesaldoen svarer omtrent til, hvor meget statsgælden er nedbragt i 2006.