25.02.2008

Aftale om satspulje for 2008


Der er i dag indgået en bred aftale om udmøntning af satspuljen for 2008. Alle folketingets partier undtagen Enhedslisten står bag aftalen.

Der er i dag indgået en bred aftale om udmøntning af satspuljen for 2008. Alle folketingets partier undtagen Enhedslisten står bag aftalen.

Med aftalen er satspuljepartierne enige om at udmønte ca. 850 mio.kr. i 2008 til at forbedre vilkårene for svage og udsatte grupper samt indkomstoverførselsmodtagere. I perioden 2008-2011 udmøntes i alt godt 3,7 mia. kr., jf. tabel 1.

Med aftalen er der bred enighed om bl.a. følgende initiativer og indsatser:

  • En handlingsplan om Lige Muligheder med en styrket og tidlig indsats over for udsatte børn og unge
  • En ny hjemløsestrategi, bl.a. med etablering af boliger
  • Lægeordineret heroin
  • Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom
  • Ret til hurtig undersøgelse og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien
  • En styrket indsats for svage grupper på kanten af arbejdsmarkedet
  • En særlig indsats for etniske minoritetskvinder
  • Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelse (TAMU)

Tabel 1

Udmøntning af satspuljen for 2008

2008

2009

2010

2011

Psykiatri

211,7

191,5

252,4

284,3

Lige muligheder

164,5

166,8

165,4

165,5

Udsatte grupper

358,9

357,0

295,0

282,1

Handicappede

125,5

212,7

81,5

72,2

Integration og svage grupper på arbejdsmarkedet

102,8

106,7

149,2

161,4

Øvrige initiativer

34,2

37,1

30,1

29,1

Aktstykke 90 af 24. januar 2008

26,9

-

-

-

Omprioriteringer

-173,1

-49,7

-50,1

-46,2

I alt

851,4

1.022,1

923,5

948,4

Se overordnet aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 her.

Se delaftale om satspuljen på det sociale område 2008-2011 her.

Se delaftale om satspuljen på sundhedsområdet 2008-2011 her.

Se delaftale om udmøntning af satspuljereguleringspuljen for 2008 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet her.

Yderligere oplysninger: Søs Marie Serup, tlf. 3392 4008, mobil 2526 2734.

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer