10.11.2008

Aftalerne om finansloven for 2009


Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har indgået en samlet aftale om finansloven for 2009.

Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler i den forbindelse:

"Jeg er meget tilfreds med den aftale om næste års finanslov, som regeringen nu har indgået med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Vi har blandt andet aftalt at indføre et loft for ældres egenbetaling af madservice på 3.000 kr., så de ældre sikres ensartede prisvilkår. Og vi opretter en pulje målrettet renovering af toiletforholdene i daginstitutioner og folkeskoler for kommuner, der ikke har midler til at prioritere denne vedligeholdelse.

Sundhedsområdet skal desuden styrkes yderligere. Der sættes gang i milliard-investeringer i nye og moderniserede sygehuse, og samtidig er der afsat midler til, at den samlede sygehusstruktur skaber tryghed i befolkningen også på øer og udkantsområder med store afstande blandt andet ved etablering af en lægehelikopterordning.

Vi har også indgået aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. I dag bor den statslige og kommunale indsats sammen i fælles jobcentre. Der er to politiske systemer, to administrative sagsbehandlingssystemer, delt ledelse og forskellige IT-systemer. Dagens aftale giver mulighed for at fokusere indsatsen og udnytte ressourcerne bedre, så ledige kommer hurtigere i job.

Med aftalen fastholder vi fokus på at investere i bedre kvalitet og velfærd og samtidig inden for rammerne af en afbalanceret økonomisk politik".

Aftalen om finansloven for 2009 afspejler blandt andet løft af de fysiske rammer på de borgernære områder i kommunerne og investeringer i teknologi, der kan spare arbejdskraft og dermed skabe tid og plads til mere omsorg og bedre service.

Og som opfølgning på globaliseringsaftalerne er der udmøntet i alt 4,2 mia. kr. i 2009-2012 til basismidler til universiteterne, fri forskning, innovation og internationalisering mv., og der er omprioriteret 143,3 mio. kr. til initiativer, som blandt andet har til formål at styrke overgangen til ungdomsuddannelserne og målrette vejlederindsatsen.

Der er afsat 1,0 mia. kr. i perioden 2008-2012 til at øge trygheden og skabe sikkerhed. Det skal blandt ske ved en varig udvidelse af politistyrken med 300 betjente og ved at ansætte administrativt personale, der kan frigøre politibetjente til det operative arbejde.

Med satspuljeaftalen er der aftalt nye initiativer for i alt knap 0,9 mia. kr. i 2009 til forbedringer for svage og udsatte grupper. Midlerne er blandt andet afsat til en udvidet behandlingsret på det voksenpsykiatriske område, til en styrket boligsocial indsats og til forbedringer af løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere.

Se presseresuméer vedr. aftalerne her.
Se samlede aftaler om finansloven for 2009 her.
Se præcisering vedr. skattenedsættelser i FL09-aftalen her.

Se selve finansloven for 2009 her.

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer