27.11.2008

DØR's efterårsrapport 2008


De Økonomiske Råd har 27. november 2008 offentliggjort rapporten Dansk Økonomi, efterår 2008.

I den anledning udtaler finansminister Lars Løkke Rasmussen:

Vismændene tegner et ret sort billede af udviklingen de næste år. Til det fulde billede hører dog et par ting som er værd at huske - og som ikke som ikke fylder så meget i Vismændenes fremstilling.

Husholdningernes realindkomster stiger meget kraftigt i 2009 – med ca. 4 pct. målt i købekraft. Det skyldes bl.a. markante skattenedsættelser, høj vækst i lønningerne, og at olie- og råvarepriserne er faldet så markant – også mere end forudsat af Vismændene. Samtidig ser det ud til, at renten vil falde ret meget frem mod midten af 2009, og måske mere end Vismændene venter.

Mht. finanspolitikken er jeg enig i, at vi ikke aktuelt skal lempe mere end det, der allerede er besluttet. Danmark er faktisk et af de lande i EU, der allerede har planlagt den mest lempelige finanspolitik.

Med ekstraordinært lav ledighed og stort pres på konkurrenceevne og rentespænd samt højere inflation end i euroområdet har vi en markant anderledes situation end andre lande. Finanspolitikken skal understøtte, at rentespændet over for euroområdet bringes ned, og at vi bevarer de finanspolitiske handlemuligheder, hvis der skulle komme et behov for at reagere.

Vismændene bringer også mange interessante overvejelser om skattesystemet. Regeringen vil først tage stilling til konkrete skatteforslag, når Skattekommissionen fremlægger sin rapport i det nye år.”

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer