08.12.2008

Offentliggørelse af Budgetoversigt 4, december 2008


I forbindelse med offentliggørelsen af Budgetoversigt 4, december 2008, udtaler finansminister Lars Løkke Rasmussen:

Vi venter en kraftig reduktion af overskuddene på statens finanser og de offentlige finanser i 2009. Faldet i overskuddene skal blandt andet ses i lyset af de aktuelle konjunkturer og uroen på de finansielle markeder.”

Finansloven for 2009 afspejler samlede statslige udgifter for godt 617 mia. kr. i 2009, mens de statslige indtægter skønnes til 621½ mia. kr. Overskuddet på statens finanser ventes dermed at udgøre godt 4½ mia. kr. i 2009, jf. Budgetoversigt 4, december 2008.

Skønnet for statens overskud er nedjusteret med 58¾ mia. kr. i forhold til finanslovforslaget i august. I 2008 skønnes overskuddet på statens finanser til 59 mia. kr. og er dermed for 2008 nedjusteret med 8¾ mia. kr. i forhold til Budgetoversigt 3, august.

Reduktionen af overskuddene på statens finanser er primært afledt af forventede lavere statslige indtægter i lyset af den finansielle uro, vigende konjunkturer og den faldende oliepris. Statens overskud er følsomt over for ændringer i olieprisen og bevægelser på de finansielle markeder. Navnlig er pensionsafkastskatten meget følsom over for rente- og aktiekursudviklingen.

Statens nettokassesaldo, der er relevant i forhold til den umiddelbare statsgældsvirkning, skønnes at udgøre 39 mia. kr. i 2008 og ca. ¼ mia. kr. i 2009. Nettokassesaldoen ventes dermed at blive lavere end DAU-saldoen i begge år, hvilket skal ses i sammenhæng med forventede likviditetstræk fra de statslige genudlån.

Overskuddet på de samlede offentlige finanser, der dækker stat, kommuner, regioner, A-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond, skønnes til 52¼ mia. kr. i 2008 svarende til 3 pct. af BNP, mens der i 2009 forventes omtrent balance på de offentlige finanser.

Der skønnes strukturelle overskud på 2¼ pct. af BNP i 2008 og ca. 1 pct. af BNP i 2009 og 2010. Det er i 2009 og 2010 inden for målintervallet i 2015-planen på ¾ -1¾ pct. af BNP frem mod 2010.

Der henvises til Økonomisk Redegørelse, december 2008, for en nærmere gennemgang af den ventede konjunkturudvikling, der ligger til grund for skønnene for de offentlige finanser og statens finanser.

Download Budgetoversigt 4, december 2008 her.

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer