08.12.2008

Offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse, december 2008


Finansministeriet offentliggør i dag Økonomisk Redegørelse, december 2008, der indeholder følgende vurdering af dansk økonomi:

  • Finansiel uro og svage internationale vækstudsigter vil sammen med det vigende boligmarked og svækket konkurrenceevne medføre svag vækst i BNP de næste år. Men nedgangen begrænses af lempelig finanspolitik, markant fald i oliepriserne og meget lave renter.
  • Med høj kapacitetsudnyttelse, samt overskud på de offentlige finanser og betalingsbalancen er det danske udgangspunkt bedre end i mange andre lande.
  • Dansk økonomi var i forvejen i et mere afdæmpet vækstforløb efter at have udvist klare tegn på ophedning under opsvinget, og der ventes nu en BNP-vækst på 0,2 pct. i år, -0,2 pct. næste år og 0,7 pct. i 2010.
  • Presset på det danske arbejdsmarked tager hurtigere af end tidligere antaget. Ledigheden er historisk lav og ventes at stige til omkring 3½ pct. i 2010. Det er omkring det anslåede strukturelle niveau og lavere end den seneste bund for ledigheden, som blev nået tilbage i 2001.
  • Overskuddet på de offentlige finanser ventes at falde fra godt 75 mia. kr. (4,4 pct. af BNP) sidste år til godt 52 mia. kr. (3,0 pct. af BNP) i år og vende til et marginalt underskud i 2009 (0,0 pct. af BNP) og et større underskud på knap 23 mia. kr. (-1,2 pct. af BNP) i 2010. Det strukturelle overskud skønnes til omkring 1 pct. af BNP i 2009 og 2010, inden for målintervallet i 2015-planen

Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

Dansk økonomi kan ikke undgå at blive påvirket af den globale finanskrise og de dårlige udsigter i udlandet. Også vores økonomiske vækst tager nu af. Men vores udgangspunkt er heldigvis godt – og væsentligt bedre end i mange andre lande.

For regeringen har det førsteprioritet at sikre fortsat lav ledighed i Danmark. Ikke kun på kort sigt, men også om to og fire år. Vi har gennemført en række indgreb for at sikre, at banksystemet i Danmark kommer til at fungere igen. Og vi har indrettet den økonomiske politik, så økonomien får et ret stort skub næste år – samtidig vil vi få gavn af lavere renter i euroområdet.

Vi har stadig finanspolitiske handlemuligheder, hvis der skulle blive brug for det. Dem skal vi bruge med omtanke. Og det er ikke nu, hvor lønningerne stiger meget mere end i udlandet, konkurrenceevnen svækkes, og der er pres på rentespændet. Men hvis det bliver nødvendigt, så har vi skabt mulighed for yderligere at reagere.

Download resumé af Økonomisk Redegørelse her.

Download Økonomisk Redegørelse, december 2008 her

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer