08.12.2008

Transportudspillet Bæredygtig transport – bedre infrastruktur


Regeringen offentliggør i dag transportudspillet Bæredygtig transport – bedre infrastruktur.

Regeringen ønsker et samfund, hvor vi forener økonomisk vækst og høj mobilitet med markante reduktioner i transportsektorens CO2-udledning, et bedre miljø med mindre luftforurening og støj samt mere og bedre natur.

Regeringen vil derfor dreje transportpolitikken over på et grønt spor, samtidig med at vi fastholder en infrastruktur i verdensklasse:

  • Mindre CO2 – transportens CO2 -udledning skal ned. Kurven skal knækkes
  • Grønnere biltrafik – grøn omlægning af bilskatten
  • Mere kollektiv transport og cyklisme – den kollektive transport og cyklerne skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken
  • En bedre jernbane – skinnenettet skal være pålideligt, sikkert og topmoderne
  • Bedre veje – trængslen på vejene skal ned
  • Nye grønne teknologier – Danmark skal være et grønt teknologilaboratorium for transport
  • Styrket hensyn til naturen – broer, veje og jernbaner må ikke ødelægge uerstattelig natur
  • Mindre støj og luftforurening i byerne – bilerne er den største kilde til støj og luftforurening i byerne

I perioden 2009-20 vil der blive investeret mindst 150 mia. kr., hvoraf 60 mia. kr. vedrører Femern-forbindelsen og Metrocityringen. Af de resterende 90 mia. kr. tilføres de 89 mia. kr. en ny Infrastrukturfond, mens 1 mia. kr. vedrører til parkér-og-rejs projekter i DSB. Infrastrukturfonden kan tilføres flere midler, hvis der findes holdbare finansieringskilder, hvilket kan muliggøre flere investeringer.

Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

Jeg er især tilfreds med, at vi i dag kan fremlægge et sammenhængende grønt transportudspil, hvor de investeringer i bane og vej, der er nødvendige for at fastholde en høj mobilitet, er tænkt sammen med en omlægning af bilbeskatningen og andre tiltag, der vil føre til mindre CO2-udledning, mindre luftforurening og støj og større hensyntagen til naturen.

Det er også glædeligt, at det har vist sig muligt at løfte investeringerne i transportinfrastrukturen markant ved at inddrage holdbare finansieringskilder.

Jeg ser frem til forhandlingerne med Folketingets partier, som vi nu vil indlede.”

Her kan du læse handouts vedr. bæredygtig transport 

Her kan du læse pjecen Bæredygtig transporrt - bedre infrastruktur

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer