03.11.2008

Ændring af reglementet for Den Sociale Pensionsfond

Som led i statsgældspolitikken justeres reglementet for Den Sociale Pensionsfond (DSP) med henblik på at udvide muligheden for placeringer i bl.a. realkreditobligationer. Justeringen har til formål at afdække statens renteudgifter i forbindelse med finansieringen af almene boliger, hvor renterisikoen bæres af staten.

20.10.2008

Den økonomiske situation oktober 2008

Med baggrund i den internationale finansielle uro, bestilte finansminister Lars Løkke Rasmussen for nylig et kasseeftersyn af de økonomiske forudsætninger, der ligger til grund for finanslovforslaget for 2009.

16.10.2008

Kommunernes budgetter for 2009

Kommunerne har vedtaget budgetterne for 2009 og resultatet på skattesiden foreligger nu. Budgetterne viser en samlet stigning i de kommunale skatter på ca. 89 mio.kr.

09.10.2008

Forhandlingerne om finansloven for 2009

Regeringens forslag til lov om finansiel stabilitet ventes 3. behandlet i Folketinget fredag d. 10. oktober. Nu påbegynder regeringen forhandlingerne med Folketingets partier om finansloven for 2009.

05.10.2008

Lønkommissionen går nu i gang med sit arbejde

På et møde i Finansministeriet i dag med hovedorganisationerne LO, FTF og AC er der opnået enighed om kommissoriet for en lønkommission. Kommissoriet skal endeligt godkendes i FTF’s forretningsudvalg.

02.10.2008

IMF's artikel IV-konsultation oktober 2008

Den internationale valutafond (IMF) har i dag offentliggjort sine foreløbige konklusioner på artikel IV-konsultationen i Danmark. Artikel IV-konsultationerne er et led i valutafondens almindelige overvågning af alle medlemslandenes økonomier.