26.05.2008

Budgetoversigt 2, maj 2008

"De aktuelt store overskud på statens finanser og den offentlige saldo medfører en markant reduktion af den offentlige gæld. Det er centralt som led i forberedelsen på de udfordringer, der følger af, at der bliver færre erhvervsaktive og flere ældre i de kommende år", siger finansminister Lars Løkke Rasmussen i forbindelse med offentliggørelsen af Budgetoversigt 2, maj 2008.

05.05.2008

Nu skal Christiania tage endelig stilling

I august 2007 indgik Christiania og staten en aftale om udmøntning af christianialoven. Det er nu op til Christiania at tage endelig stilling til aftalen inden 1. juli 2008.

22.04.2008

Stort set uændret nettokassesaldo i 2007

Nettokassesaldoen er opgjort til 82¾ mia. kr. i 2007. Det viser statsregnskabet for 2007, der er offentliggjort i dag. Dermed er nettokassesaldoen godt ¾ mia. kr. lavere end skønnet i februar på baggrund af Nationalbankens opgørelse den 3. januar 2008.

16.04.2008

OK08 Statsansatte siger ja til overenskomstresultat

De statslige personaleorganisationer har i dag offentliggjort det endelige resultat af afstemningerne om overenskomstresultatet i staten. CFU-forliget er nu godkendt, og AC-forliget blev allerede vedtaget fredag den 11. april 2008. Det betyder, at OK08 i staten er endeligt afsluttet.

16.04.2008

Dansk høringssvar til revision af EU’s budget

EU-Kommissionen skal i 2008/2009 fremlægge deres bud på fremtidens EU-budget og har på den baggrund anmodet alle interessenter om bidrag. Regeringen ser dette som en god mulighed for en fordomsfri debat om EU-budgettets anvendelsesmuligheder.

07.04.2008

Gennemgang af ministerens bilag

Finansministeriet har modtaget en gennemgang af Lars Løkke Rasmussens repræsentationsudgifter som indenrigs- og sundhedsminister i 2002-2007.