22.12.2009

Fremgang i BNP i 3. kvartal

Danmarks Statistiks opgørelse af nationalregnskabet for 3. kvartal viser en vækst i BNP på 0,6 pct. (sæsonkorrigeret).

10.12.2009

Ny vækst i 2010

Finansministeriet offentliggør i dag Økonomisk Redegørelse, december 2009, der indeholder følgende vurdering af de økonomiske udsigter.

10.12.2009

Budgetoversigt 3, december 2009

Med konjunkturnedgangen og de finanspolitiske tiltag, der er iværksat for at understøtte vækst og beskæftigelse, ventes en kraftig svækkelse af de offentlige finanser.

11.11.2009

Finanslov med vækst og velfærd

En række nye vækstinitiativer. Fortsatte forbedringer for de ældre. Konsekvent indsats over for ungdomskriminalitet. Og nye initiativer til bekæmpelse af bandekriminalitet.