06.10.2009

Pressebriefing

Finansministeriet inviterer journalister med pressekort til briefing om processen for næste års finanslov.

05.10.2009

Status for konjunkturbilledet og finanspolitikken - oktober 2009

Der er foretaget en overordnet opdatering af konjunkturbilledet i forlængelse af offentliggørelsen af nationalregnskabet for andet kvartal og andre nye informationer siden udarbejdelsen af Økonomisk Redegørelse, august 2009, der udgør grundlaget for regeringens forslag til finanslov for 2010.

01.10.2009

Omtrent uændret ledighed i august

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort ledighedstal for august. Den sæsonkorrigerede ledighed steg med 700 personer fra juli til august til et niveau på 103.700 personer, svarende til 3,7 pct. af arbejdsstyrken.

29.09.2009

Positiv udvikling inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag afholdt møde om voksen- og efteruddannelse. Der var på mødet enighed om, at trepartssamarbejdet på voksen- og efteruddannelsesområdet har været vellykket. Rammerne for voksen- og efteruddannelse er blevet forbedret og udbuddet styrket.

16.09.2009

Regeringen vil sikre et effektivt politi

Regeringen ønsker at sikre et effektivt politi blandt andet gennem en styrket økonomistyring og en effektiv opgavevaretagelse i politiet og anklagemyndigheden.

16.09.2009

Ledelse i særklasse

I årtier har offentlige ledere lagt øre til alt det, de kunne gøre anderledes og bedre.