24.08.2009

Budgetoversigt 2, august 2009

I dag præsenterer regeringen finanslovforslaget for 2010. Forslaget afspejler blandt andet en markant forøgelse af de offentlige investeringer.

02.07.2009

ABT-fondens projekter

Diagnoser via nettet, videokonferencer, patientkufferter og teknisk hjælpeudstyr til ældre, der falder og ikke kan rejse sig ved egen hjælp.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har valgt at give 53,9 mio. kr. til 11 projekter primært indenfor sundhed, omsorg og ældrepleje. Pengene kommer fra Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden), der medfinansierer projekter, som afprøver ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.