03.06.2009

Kommentarer til artikel i Børsen om ledighed

I en artikel i Børsen den 28. maj om udviklingen i ledigheden skrives, at Finansministeriet og Danmarks Statistik skulle være på kollisionskurs i forhold til opgørelsen af ledigheden i Arbejdskraftundersøgelsen (AKU). Det er forkert.

29.05.2009

Teknisk briefing om kommuneforhandlinger

Finansministeriet inviterer journalister med pressekort til en teknisk gennemgang af regeringens forhandlinger med kommuner (KL) og regioner (DR) om det kommende års budgetter.

26.05.2009

Offentliggørelse af Budgetoversigt 1, maj 2009

På statsregnskabet for 2008 er overskuddet på statens finanser, dvs. DAU-saldoen, opgjort til 72¼ mia. kr., mens der i 2009 skønnes et DAU-underskud på 21½ mia. kr., jf. Budgetoversigt 1, maj 2009.

26.05.2009

Østre Landsret giver staten fuldt medhold i retssag om Christiania

Østre Landsret har i dag afsagt dom i den retssag, som Christiania har anlagt mod den danske stat, og hvor Christiania har nedlagt påstand om varig brugsret til Christianiaområdet. Østre Landsret har afvist samtlige Christianias påstande og givet staten fuldt medhold.