13.05.2009

Fremtiden for Statens It sikret

Den statslige it skal fremtidssikres. Ved at samle al statslig it-drift et sted skabes der det grundlag, der kræves for at sikre, at Danmark kan bevare sin position som foregangsland i forhold til digitalisering af den offentlige sektor. Derfor har regeringen besluttet, at størstedelen af den statslig it-drift samles i et center.

30.04.2009

Stigning i ledigheden i marts

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort ledighedstal for marts. Den sæsonkorrigerede ledighed er steget med 10.600 personer fra februar til marts til et niveau på 82.100 personer, svarende til 2,9 pct. af arbejdsstyrken. Set i forhold til det seneste toppunkt i december 2003 er ledigheden i marts 88.600 personer lavere

29.04.2009

Ny særlig rådgiver i Finansministeriet

Journalist Søren Møller Andersen er dags dato blevet ansat som pressechef og særlig rådgiver i Finansministeriet. Han kommer fra en lignende stilling i Beskæftigelsesministeriet.

22.04.2009

Danskerne vil hæve SP-opsparingen

Over halvdelen af danskerne vil hæve deres SP-opsparing. 20 procent ønsker at lade penge stå, mens resten er i tvivl. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som ATP netop har offentliggjort.