01.04.2009

Genindførelse af det udvidede frie sygehusvalg

Det udvidede frie sygehusvalg har været suspenderet siden efteråret 2008, hvor man ovenpå den langstrakte overenskomstkonflikt i 2008 havde så massive problemer med ventelister, at patienternes rettighed med stor beklagelse måtte ophæves midlertidigt.

26.03.2009

Stigning i ledigheden i februar

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort ledighedstal for februar. Den sæsonkorrigerede ledighed er steget med 5.500 personer fra januar til februar til et niveau på 69.800 personer, svarende til 2,5 pct. af arbejdsstyrken. Set i forhold til det seneste toppunkt i december 2003 er ledigheden i februar 101.000 personer lavere.

25.03.2009

Den offentlige lederuddannelse er en realitet

Tilbud om lederuddannelse til de offentlige ledere bliver kraftigt forbedret. Der bliver nu meget bedre fleksibilitet, sammenhæng, og sikkerhed for kvalitet i de muligheder for lederuddannelse, som de offentlige ledere har.

18.03.2009

Færre regler og mere frihed til kommunerne

Regeringen hilser KL’s forslag til forenkling velkommen. Regeringen vil arbejde målrettet for færre regler og mere frihed til kommunerne, blandt andet gennem mindre minuttyranni i ældreplejen og enklere sagsbehandling for handicappede.

16.03.2009

Investeringsløft på mindst 2 mia. kr. i kommunerne i 2009

Regeringen og KL er blevet enige om, at kommunerne har mulighed for at igangsætte yderligere investeringer for mindst 2 mia. kr. i 2009, og at dette løft hovedsageligt skal målrettes de borgernære serviceområder på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt visse idrætsfaciliteter. Kommunerne er dermed ikke længere bundet af den aftalte anlægsramme for 2009.