17.05.2010

Statens nettofinansierings- og lånebehov i 2010


I dag offentliggøres Budgetoversigt 1 og Økonomisk Redegørelse maj 2010 på www.fm.dk.

Skønnet for statens indenlandske og udenlandske nettofinansieringsbehov og lånebehov fremgår af tabel 1 og 2.

Tabel 1

Indenlandsk nettofinansierings- og lånebehov 2010

Mia. kr.

2010

Indenlandsk nettofinansieringsbehov

99

Afdrag langfristet gæld mv.1)

56

Afdrag skatkammerbeviser2)

0

Indsættelse på statens konto i Nationalbanken

-48

Indenlandsk lånebehov

107

Kilde: Budgetoversigten, maj 2010.
1. Afdrag langfristet gæld er inklusive fondenes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året.
2. Afdrag skatkammerbeviser svarer til udestående i programmet primo året.Tabel 2

Udenlandsk nettofinansierings- og lånebehov 2010

Mia. kr.

2010

Udenlandsk nettofinansieringsbehov

4

Afdrag langfristet gæld mv.1)

36

Afdrag commercial paper (CP)2)

5

Indsættelse på statens konto i Nationalbanken

-29

Udenlandsk lånebehov

16


Kilde: Budgetoversigten, maj 2010.
1. Afdrag langfristet gæld er inklusiv nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året.
2. Afdrag commercial papers svarer til udestående i programmet primo året.


Opgørelsen af statens inden- og udenlandske lånebehov er blevet ændret i Bud-getoversigten og Økonomisk Redegørelse maj 2010 i forhold til tidligere. For yderligere information herom henvises til Budgetoversigten og Økonomisk Redegørelse for maj 2010.

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Heidi Birgitte Nielsen
2526 2795
hebni@fm.dk

Publikationer