17.12.2010

Ny IMF-rapport om dansk økonomi

Den Internationale Valutafond (IMF) har offentliggjort en rapport om den økonomiske og finansielle situation i Danmark. Rapporten indeholder blandt andet IMF’s vurdering af regeringens økonomiske politik. IMF vurderer, at Danmark er på vej ud af krisen, og at Danmark nu skal fokusere på at genoprette de offentlige finanser.

15.12.2010

Forbrænding af affald

Miljøminister Karen Ellemann sender i dag en ny rapport i høring, som viser, at det er muligt at reducere de samlede omkostninger med mindst 420 millioner kroner årligt i affaldsforbrændingssektoren i Danmark. Rapporten er udarbejdet af en tværministeriel embedsmandsgruppe med Finansministeriet som formand.

12.12.2010

Dansk økonomi i fremgang

Finansministeriet offentliggør i dag Økonomisk Redegørelse, december 2010, der indeholder følgende vurdering af de økonomiske udsigter frem til og med 2012.

12.12.2010

Budgetoversigt 3, december 2010

Finansministeriet offentliggør i dag Budgetoversigt 3, december 2010, der giver et overblik over finanslovsaftalerne for 2011, statens finanser og de offentlige finanser.

09.12.2010

Invitation til pressebriefing om Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse, december 2010, indeholder regeringens prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2012. Redegørelsen indeholder desuden en vurdering af finanspolitikken. Samme dag offentliggøres Budgetoversigten.

02.12.2010

Nye ledighedstal

Antallet af ledige og aktiverede (bruttoledigheden) er steget med 1.200 personer fra september til oktober og udgør dermed 170.300 personer svarende til 6,2 pct. af arbejdsstyrken. Stigningen afspejler, at den registrerede ledighed er steget med 500 personer, mens aktiveringen er steget med 700 personer.