05.11.2010

Debatoplæg til OK11

Personalestyrelsens har i dag offentliggjort debatoplægget "Behov for nytænkning", hvor de præsenterer styrelsens vigtigste pejlemærker forud for de kommende offentlige overenskomstforhandlinger på statens område. Forhandlingerne begynder i december.

01.11.2010

Kommentar til IMF-rapport om dansk økonomi

Den internationale valutafond (IMF) har offentliggjort sine foreløbige konklusioner på Artikel IV-konsultationen i Danmark. Artikel IV-konsultationerne er et led i Valutafondens almindelige overvågning af alle medlemslandenes økonomier. Ved konsultationerne analyseres landets økonomiske udvikling og den økonomiske politik. For Danmark sker dette hvert andet år.

01.11.2010

Mission for bedre ledelse

”Jeg føler det som en ild, der hele tiden løber efter mig – og når jeg, tror ilden er slukket, så dukker den altid op igen”. Sådan siger Pia Nordstrøm fra Børnehaven Bella. Hun er en af de fem offentlige ledere, DR2 nu følger i programserien MISSION LEDELSE. I de øvrige programmer følges andre regionale, statslige og kommune ledere.

28.10.2010

Kommentarer til ledighedstal for september

Efter et fald på 5.000 personer i august er antallet af ledige og aktiverede (bruttoledigheden) steget med 2.500 personer fra august til september og udgør dermed 168.000 personer svarende til 6,2 pct. af arbejdsstyrken. Udsvingene over de seneste måneder skyldes formentligt, at nogle ledige af rent tekniske grunde ikke indgik i ledighedsstatistikken i sommermånederne og nu indgår igen.

26.10.2010

Det Økonomiske Råds efterårsrapport 2010

De Økonomiske Råd (DØR) har offentliggjort deres efterårsrapport 2010, der udover en vurdering af konjunktursituationen og den økonomiske politik denne gang har særligt fokus på produktivitetsudviklingen i Danmark.

20.10.2010

Ny departementschef i Finansministeriet

Regeringen har i dag besluttet at ansætte David Hellemann som ny departementschef i Finansministeriet. Han tiltræder stillingen som departementschef i dag den 20. oktober 2010.