08.10.2010

Oversættelse af EU-henstilling

Danmark modtog den 13. juli i år en henstilling fra ECOFIN-rådet (EU’s økonomi- og finansministre) om bl.a. at styrke de offentlige finanser med ½ pct. af BNP i gennemsnit i årene 2011-2013 samt at bringe det offentlige underskud ned under 3 pct. af BNP senest i 2013.

05.10.2010

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen

I staten, kommunerne og regionerne gøres aktuelt en stor indsats for at tilpasse økonomien, så de aftalte rammer overholdes næste år. Den offentlige budgetlægning for 2011 ser ud til at være i god gænge og på linje med det forudsatte i genopretningsaftalen.

04.10.2010

Møderække i finanslovsforhandlingerne

Forhandlingerne om finansloven for 2011 indledes med et sættemøde om satspuljen for alle partier, som er med i forliget om satspuljen. Mødet foregår i Finansministeriet tirsdag den 5. oktober kl. 15.30.

30.09.2010

Markant fremgang i dansk økonomi i 2. kvartal

Det reviderede kvartalsvise nationalregnskab fra Danmarks Statistik viser en vækst i bruttonationalproduktet (BNP) på 1,7 pct. i 2. kvartal i år, når der korrigeres for sæsonudsving. I Tyskland og Sverige, som er vigtige danske eksportmarkeder, voksede BNP også i omegnen af 2 pct. i 2. kvartal.

30.09.2010

Ledighedstal for august 2010

Antallet af ledige og aktiverede (bruttoledigheden) faldt med 5.100 personer fra juli til august og udgør dermed 165.800 personer svarende til 6,1 pct. af arbejdsstyrken. Bortset fra mindre fald i april og maj er det første gang, siden ledigheden bundede i juni 2008, at bruttoledigheden er faldet.

23.09.2010

Forkerte påstande i Information

Dagbladet Information har i dag (23/9) på forsiden bla. skrevet, at embedsmænd i Finansministeriet blev: ”beordret til at slette alle mail om en intern rapport, der angiveligt dokumenterede, hvorledes priserne til privathospitalerne var 25 procent for høj”.