20.09.2010

Vurdering af loft over pensionsindbetalinger

I et notat fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd af 13. september 2010 (1) rejses nogle spørgsmål omkring Finansiministeriets skøn for virkningerne af et loft over pensionsindbetalinger på 100.000 kr., som fremgår af ”Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger”, af 10. september (2). Der er to indvendinger:

15.09.2010

Taskforcen lancerer ny blog og Twitter-profil

For at styrke offentlige myndigheders mulighed for at samarbejde om og dele information om effektiv digital forvaltning online har Den Digitale Taskforce i dag lanceret en interaktiv blog. Platformen udnytter de sociale medier ved at være bygget op omkring en blog med links til Twitter og andre sociale netværk.

07.09.2010

S blander pensionsformer sammen

I forbindelse med førstebehandlingen af FFL2011 er der blevet rejst spørgsmål om Finansministeriets vurdering af S og SF’s forslag om at indføre loft over pensionsopsparingen, og hvordan det hænger sammen med oplysninger i Økonomisk Redegørelse fra maj 2009.

26.08.2010

Nye ledighedstal

Den registrerede ledighed faldt med 800 personer fra juni til juli, og ledigheden i juli udgør dermed 112.800 personer svarende til 4,1 pct. af arbejdsstyrken. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

23.08.2010

Budgetoversigt 2, august 2010

I dag præsenterer regeringen finanslovsforslaget for 2011, der blandt andet afspejler indbudgetteringen af Aftale om genopretning af dansk økonomi, maj 2010.

23.08.2010

Vækstdagsordenen i fokus

Finansministeriet offentliggør i dag Økonomisk Redegørelse, august 2010, der indeholder følgende vurdering af de økonomiske udsigter frem til og med 2011: