12.06.2010

Aftale om regionernes økonomi for 2011

Regeringen har i dag indgået en aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2011. Der er desuden indgået aftale om sundheds-it med mål om elektroniske patientjournaler i regionerne.

10.06.2010

Begrænsning af forventede større udgifter i staten i 2010

I tråd med Aftale om genopretning af dansk økonomi tager regeringen nu skridt til at begrænse forventede større statslige driftsudgifter i 2010 end budgetteret på finansloven for 2010. Der sker ved udstedelse af et cirkulære, der reducerer de statslige driftsbevillinger med 1 mia. kr. i 2010. Samtidig har regeringen besluttet, at det forventede forbrug af opsparede statslige driftsmidler skal begrænses.

10.06.2010

Nationalbanken bakker op om Genopretningsplanen

Nationalbanken har i dag offentliggjort sin Kvartalsoversigt for 2. kvartal 2010. Den nye oversigt vurderer blandt andet den seneste økonomiske udvikling og de finanspolitiske udfordringer i både Danmark og udlandet.

04.06.2010

Fire nye byretter samlet i ét OPP-udbud

Når Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding skal have opført hver deres nye retsbygning, sker det i ét samlet OPP-projekt (offentligt privat partnerskab).

03.06.2010

OECD analyse: Danmark i front med digital forvaltning

”Danmark er i front med udvikling og implementering af digital forvaltning...” Sådan lyder den overordnede vurdering i OECD’s analyse af Danmarks digitaliseringsindsats i den offentlige sektor. OECD fremhæver bl.a. det danske fokus på at bruge digitalisering til at frigøre ressourcer fra administration til velfærdsydelser til gavn for borgerne og virksomheder.

02.06.2010

Det Økonomiske Råds forårsrapport 2010

Det Økonomiske Råd (DØR) har offentliggjort deres forårsrapport 2010, der denne gang har særligt fokus på de finanspolitiske udfordringer, som Danmark står overfor på det korte, mellemlange og lange sigt.