31.05.2010

Fortsat fremgang i dansk økonomi

Dansk økonomi voksede med 0,6 pct. i 1. kvartal 2010. Det viser Danmarks Statistiks første offentliggørelse af nationalregnskabstal for kvartalet. Særligt eksporten og privatforbruget trækker op i efterspørgslen.

31.05.2010

Ændring af børnefamilieydelsen

Som led i Genopretningspakken blev reglerne for modtagelse af børnefamilieydelse ændret. For at sikre en mere ligelig fordeling af ændringerne i børnefamilieydelsen har regeringen sammen med Dansk Folkeparti besluttet at revidere ændringerne.

28.05.2010

Nye ledighedstal for april 2010

Den registrerede ledighed faldt med 2.400 personer fra marts til april, og ledigheden i april udgør dermed 114.300 personer svarende til 4,1 pct. af arbejdsstyrken. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

28.05.2010

Lønkommissionens redegørelse: Opgør med forældede overenskomster og lønsystemer

Lønkommissionens redegørelse viser, at overenskomsterne er for komplicerede, formynderiske, og at der er for mange. Både ledere og medarbejdere på det offentlige område ønsker mere frihed til lokal løndannelse og lokale aftaler om arbejdstid. Samtidig viser redegørelsen, at det er uddannelse, erhvervserfaring og arbejdets indhold, der afgør lønnen og ikke køn.

26.05.2010

Forslag om fusion mellem Max Bank og Skælskør Bank

Max Bank og Skælskør Bank har den 27. maj 2010 udsendt meddelelse om, at bestyrelserne er blevet enige om at indstille til deres respektive generalforsamlinger, at der gennemføres en fusion af de to banker.

25.05.2010

Aftale om genopretning af dansk økonomi

Den danske økonomi er igen på rette spor. Regeringen og Dansk Folkeparti er med Aftale om genopretning af dansk økonomi blevet enige om en række tiltag, der genopretter den danske økonomi og lever op til de fælles europæiske aftaler. Viften af initiativer og reformer bidrager samtidig til at styrke holdbarheden af den danske velfærd på lang sigt.

23.05.2010

Stort potentiale ved mere effektiv administration i kommunerne

Kommunalreformen gav en enestående mulighed for at sammenlægge administration i kommunerne, indhøste stordriftsfordele og nytænke opgaveløsningen. En netop offentliggjort analyse af udviklingen i den kommunale administration viser, at kommunerne stadig ikke har formået at effektivisere og høste stordriftsfordelene.

22.05.2010

Danmark har brug for genopretningsplan

Danmark har underskud i den offentlige økonomi på over 5 pct. af BNP eller ca. 90 mia. kroner i 2010. Underskuddet er væsentligt større end 3 pct. af BNP, hvilket betyder, at Danmark ikke opfylder konvergenskriteriet for offentlige underskud.