20.05.2010

Indledende møde med Regionerne

Der er sættemøde om ny aftale for regionernes økonomi i 2011 mellem regeringen og Danske Regioner fredag den 21. maj kl. 10.00.

19.05.2010

Regeringen har fremlagt GenopretningsPakke

Regeringen har i dag fremlagt en GenopretningsPakke med en klar plan for, hvordan regeringen vil gennemføre den nødvendige genopretning af de offentlige finanser frem mod 2013.

19.05.2010

Offentliggørelse af Budgetoversigt 1, maj 2010

På statsregnskabet for 2009 er underskuddet på statens finanser, dvs. DAU-saldoen, opgjort til 29¾ mia. kr. svarende til 1,8 pct. af BNP. I 2010 forventes der et DAU-underskud på 99½ mia. kr. svarende til 5,8 pct. af BNP. Underskuddet på statens nettokassesaldo, der er relevant i forhold til den umiddelbare virkning på statsgælden, skønnes til 110 mia. kr. i 2009 og 102¾ mia. kr. i 2010.

12.05.2010

S-SF planen i relation til den ventede EU-henstilling

Danmark er kommet ind i EUs ”procedure for uforholdsmæssigt store underskud”. Kommissionen har d.12.5 offentliggjort den rapport, der slår fast, at det offentlige underskud i Danmark er større end grænsen på 3 pct. i Stabilitets- og Vækstpagten, og proceduren er dermed sat i gang.