20.12.2011

Budgetoversigt 3, december 2011

I dag offentliggør Finansministeriet Budgetoversigt 3, december 2011, der giver et overblik over finanslovsaftalerne for 2012 samt en status for statens finanser og de offentlige finanser.

12.12.2011

Nyt nummer af Incitament på gaden

Årets sidste nummer af Incitament er aktuelt med ressortomlægninger, omorganiseringer og forandringer, som alle i det offentlige er udsat for for tiden.

05.12.2011

Kommunernes budgetter for 2012

Kommunerne har vedtaget budgetterne for 2012, og den foreløbige opgørelse viser, at budgetterne lever op til økonomiaftalen med regeringen.

30.11.2011

Tilbagegang i dansk økonomi i 3. kvartal

Dagens foreløbige nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser en tilbagegang i dansk økonomi på 0,8 pct. i 3. kvartal. Det er blandt andet det private forbrug, der fortsætter med at falde. Samtidig er det offentlige forbrug også faldet mærkbart i 3. kvartal. Det gælder også den samlede beskæftigelse (ekskl. orlov), som faldt med 12.000 personer. Den private beskæftigelse faldt med 9.000 personer, mens den offentlige beskæftigelse faldt med 3.000 personer.

20.11.2011

Flere medarbejdere i daginstitutionerne

Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte 500 millioner kroner til at opnå bedre normeringer på dagtilbudsområdet. Aftalen er indgået som led i næste års finanslov.